ČESKY | ENGLISH

Construction

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou technologickou, Ústavu fyziky a materiálového inženýrství jsme vyvinuli protihlukovou stěnu BCI         
s širokým uplatněním v automobilovém i železničním průmyslu. Mezi hlavní přednosti protihlukové stěny BCI, patří zejména její dvojí technicko - ekonomická funkčnost.

Stěna je unikátní v tom, že je první svého druhu, která krom tlumení hluku,  zároveň investorovi prakticky okamžitě navrací jeho investici.

Protihluková stěna BCI kombinuje několik druhů materiálů, které jsou v současné době k dispozici                                                                                                                         
v rámci konstrukčního řešení.
 
Díky vhodné kombinaci materiálů se jedná o doposud nekonvenční řešení protihlukové stěny.


Výhodou stěny je možnost upravit materiálovou složku pro pohltivost/odrazivost jiným materiálem, která bude pro konkrétní aplikaci v dané lokalitě nejvhodnější.